About Us

This study was performed by Kai Yu, Qingfeng Zhang, Zekun Liu, Qi Zhao, Xiaolong Zhang, Yan Wang, Zi-Xian Wang, Ying Jin, Xiaoxing Li and Ze-Xian Liu Ph. D., supervised by Rui-Hua Xu, Ph.D., M.D..

Kai Yu, Qingfeng Zhang, Qi Zhao, Xiaolong Zhang, Yan Wang, Zi-Xian Wang, Ying Jin, Xiaoxing Li, Ze-Xian Liu and Rui-Hua Xu are from
Sun Yat-sen University Cancer Center,
Building 2#20F, 651 Dongfeng East Road,
Guangzhou 510060, P. R. China

Zekun Liu is from
Wuhan Union Hospital, Tongji Medical College,
Huazhong University of Science and Technology
1277 Jiefang Road,
Wuhan 430022, P. R. China

Email: liuzx AT sysucc.org.cn
Tel/Fax: +86-20-87342025